Linky umění jsou nezisková organizace a nejmladší součást rodiny uměleckých linek a linií (Art Lines, Sculpture Line), které byly vytvořeny jako platformy pro vznik a šíření současného umění. Linky umění jsou však mezi nimi svým způsobem výjimečné, neboť jsou výhradně zaměřené na podporu nejmladšího vizuálního umění, s akcentem na klasická výtvarná média. Zprvu se jejich činnost zaměřila na jednorázové letní kolektivní výstavní akce, doprovozené ovšem vždy katalogem. Během dvou let se však rozrostly v komplexní celoroční aktivitu.

Jejím cílem není ovšem jen umožnit kolektivní i individuální výstavní projekty nejmladší generace, ale také soustavný výzkum nejmladšího umění (art research), formulování trendů ve vědecké rovině, podchycovaní myšlenek a koncepcí, postulovaných a žitých nejmladší uměleckou a kurátorskou generací. Tyto rešerše a odborné výstupy v podobě výstav a publikací jsou spoluvedeny zkušeným kurátorem a teoretikem. Výsledky odborných aktivit jsou okamžitě prezentovány odborné i širší veřejnosti.

V rámci aktivit Linek umění ovšem dochází ke komplexnímu přístupu k současnému umění, charakterizovanému interdisciplinárním přístupem. Důležitou roli tak hrají nejen mezioborové přesahy a nivelizace rozdílů mezi vysokým a užitým uměním - s patrným fokusem na sklo a jeho místo v současném umění, ale také snaha o systematické a inovativní využití netradičních materiálů, jako jsou recykláty nebo plasty. V tomto smyslu dochází k tvůrčím impulsům a výzvám směrem k začínajícím umělkyním a umělcům. Důležitou roli zde hraje také vědomi uhlíkové stopy, ekologického přístupu a celkové odpovědnosti udržitelného rozvoje naší civilizace. 

Nezanedbatelnou ctižádostí Linek umění je všestranná podpora mladých a začínajících umělkyň a umělců, která nespočívá jen ve výstavních a publikačních výstupech, ale také v jejich propojování s jinými galerijními a výstavními institucemi. Podstatná je rovněž podpora jejich prezentace mimo Českou republiku a etablování mladého českého umění v mezinárodním měřítku. V tomto smyslu hrají Linky umění důležitou roli v rámci jejich aktivit v italských Benátkách v prostoru Guidecca Art District, ale i v jiných zahraničních institucích. Součástí této činnosti je umožňovat a organizovat rezidenční pobyty mladých umělkyň a umělců v zahraničí. Nikoliv nepodstatná je také jejich všestranná podpora v rámci pronikání do českého a mezinárodního provozu umění. S mladými umelkyněmi a umělci vstupujeme do kontaktu už při jejich působení na vysokých uměleckých školách a univerzitách, spolupracujeme v tomto smyslu úzce s pedagogickými týmy a vedením těchto škol, akademií a univerzit.

Zcela zásadní je pak pro nás důvěra mladých umělkyň a umělců, pro které se snažíme vytvářet příznivé tvůrčí klima i přiměřeně stabilizovanou existenční a sociální stabilitu. Tento komfort je stimulován snahou o maximálně příznivou atmosféru pro jejich tvůrčí rozvoj, podpořený komunikačními strategiemi s odbornou a uměnímilovnou veřejností.